close

Nhận thông tin dự án

0901 919 789

Thông tin căn hộ

Mặt bằng căn hộ

Mặt bằng tổng thể
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
14
15
16
17

Mặt bằng căn hộ

Mặt bằng căn hộ
01
02
03
04
05
06
07
08

Mặt bằng căn hộ

Mặt bằng căn hộ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
01

Căn hộ 65.3 m2
1 Phòng Ngủ
1 WC

02

Căn hộ 42.7 m2
1 Phòng Ngủ
1 WC

03

Căn hộ 42.7 m2
1 Phòng Ngủ
1 WC

04

Căn hộ 42.7 m2
1 Phòng Ngủ
1 WC

05

Căn hộ 42.7 m2
1 Phòng Ngủ
1 WC

06

Căn hộ 65.1 m2
1 Phòng Ngủ
1 WC

07

Căn hộ 37.6 m2
1 Phòng Ngủ
1 WC

08

Căn hộ 37.6 m2
1 Phòng Ngủ
1 WC

09

Căn hộ 65.1 m2
1 Phòng Ngủ
1 WC

10

Căn hộ 41.6 m2
1 Phòng Ngủ
1 WC

11

Căn hộ 41.6 m2
1 Phòng Ngủ
1 WC

12

Căn hộ 41.6 m2
1 Phòng Ngủ
1 WC

14

Căn hộ 41.6 m2
1 Phòng Ngủ
1 WC

15

Căn hộ 65.7 m2
1 Phòng Ngủ
1 WC

16

Căn hộ 51.9 m2
1 Phòng Ngủ
1 WC

17

Căn hộ 51.9 m2
1 Phòng Ngủ
1 WC

http://canhooceangatenhatrang.com
http://canhooceangatenhatrang.comcatalog/view/theme/
close